گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

استندآپ ماز جبرانی ( بچه هاتونو شوکه نکنید!!) با زیر فارسی

طنز جالب ماز جبرانی در مورد رفتار با فرزندان و فرآیند یادگیری موضوع این استندآپ جذاب ماز جبرانی کمدین ایرانی الاصل است.