گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

استندآپ زیبای کوین هارت (وقتی جواب تلفن خانم ها داده نمیشه! ) با زیرنویس فارسی

وقتی که جواب تلفن خانم ها داده نمیشه مطمئن باشید که اتفاقای بدی می افته. این استنداپ کوین هارت به این داستان اشاره میکنه. دعوت میکنم که ببینید