گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پنالتی زیبای طارمی به السد

مهدی طارمی مهاجم الغرافه، پنالتی مقابل السد را در حالی که سعد عبدالله به سمت راست دروازه شیرجه زده بود، با چیپ تماشایی که به تیرک افقی برخورد داشت، تبدیل به گل کرد. (الغرافه ۱-۸ السد)