گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

وزنه‌بردار گرجستانی رکورد سنگین وزن جهان را شکست

در مسابقات قهرمانی اروپا، لاشا تالاخادزه وزنه بردار گرجستانی با ثبت وزنه ۲۱۸ کیلوگرم در یکضرب ، ۲۶۰ در دوضرب و مجموع ۴۷۸ کیلوگرم ، ۱ کیلوگرم رکورد یکضرب و ۳ کیلوگرم رکورد دوضرب را ارتقا داد.