گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

واکاوی علت کشیدن موهای گادوین منشا

فیلمی از برنامه ویدئو چک شبکه ورزش که با زبان طنز به حاشیه های ایجاد شده برای بازیکن استقلال پرداخته است.