گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نمایی متفاوت از وقوع طوفان در یزد

فیلمبرداری هوایی از لحظه وقوع طوفان گرد و خاک عصر روز جمعه در شهر یزد