گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

موج سواری روی بزرگترین موج های دنیا

لحظات تماشایی از موج سواری بر روی بزرگترین و خطرناک ترین موج های دنیا را مشاهده می کنیم که در پرتغال - تاهیتی - هاوایی - استرالیا -آفریقای جنوبی وشیلی رخ داده است