گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

لحظه‌های توپ ربایی بازیکنان از دروازه‌بان‌ها

یکی از اشتباهات فاحش دروازه‌بان‌ها در دنیای فوتبال، غفلت از بازیکنان فرصت طلب در نزدیکی‌شان است که اغلب موجب از هم گسیختگی روحیه‌ی تیمی و گاها باعث باخت تیم می‌شود.