گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

قهرمانی ایرانی که ماهی ۱۵ میلیون تومان پول مواد غذایی می‌دهد

قهرمان پرورش اندام ایران و جهان، صبح امروز در برنامه «سلام صبح بخیر»، از هزینه‌های روزانه برای تهیه مواد غذایی مورد نیاز بدنسازی و ورزش، سخن گفت. او گفت که ماهیانه ۱۵ میلیون تومان، پول مواد غذایی می‌دهد و با توجه به مخارج سنگین همسر و فرزندان، به حمایت‌های مالی بیشتر نیاز دارد.