گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

قرائت نامه عذرخواهی کاپیتان هتاک لهستان در ورزشگاه غدیر ارومیه

پیرو توهین کوبیاک، بازیکن لهستان به مردم ایران متن بیانیه عذرخواهی فدراسیون والیبال این کشور، امروز در سالن الغدیر ارومیه پیش از بازی این دو تیم خوانده شد.