گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

عجیب‌ترین گل‌به خودی تاریخ فوتبال

شادی بی‌موقع یک مدافع پس از مهار پنالتی توسط دروازبان تیمشان، موجب گل به خودی شد.