گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

صحنه‌های مشکوک به تبانی دیدار ماشین سازی و تراکتورسازی

در برنامه نود اشتباهات بازیکنان ماشین سازی و صحنه های مشکوک به تبانی در بازی این تیم با تراکتورسازی مرور شد.