گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

صحبت کردن سردار آزمون به زبان روسی

سردار آزمون ستاره ایرانی زنیت بعد از ۶ سال حضور در روسیه زبان مردم این کشور را یاد گرفته است.