گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

رفاقت در اوج رقابت

کلیپی زیبا و دیدنی از لحظات احساسی در جهان فوتبال، رفاقت بین بازیکنان در دنیای رقابت را مشاهده می کنید.