گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ربیعی: در بازی ایران با کامبوج زنان در ورزشگاه حضور خواهند داشت

ربیعی سخنگوی دولت در خصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفت: زنان می توانند در ورزشگاه‌ها حضور یابند. در بازی با کامبوج زنان در ورزشگاه حضور خواهند داشت.