گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

درگذشت زننده اولین گل ایران در جام جهانی

ایرج دانایی فرد زننده اولین گل ایران در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین صبح امروز به دلیل عارضه کبدی درگذشت.