گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

خلاصه دیدار دوستانه کره جنوبی ۱_۱ ایران

تیم های ملی کره جنوبی و ایران در سئول به مصاف هم رفتند و در پایان به تساوی ۱-۱ رضایت دادند تا حسرت بردن ایران برای کره جنوبی ۸ ساله شود.