گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

خلاصه بازی ایران و روسیه

بلندقامتان ایران عصر امروز در حساس‌ترین بازی خود در هفته سوم در دیداری که جنگ صدرنشینی لقب گرفته بود به مصاف روسیه رفتند و توانستند در سه ست متوالی تزارها را به زانو درآورند.