گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

خداحافظی افشین قطبی از هوادارانش در چین

افشین قطبی که امروز به عنوان سرمربی فولاد خوزستان انتخاب شد قبل از سفر به ایران با هواداران تیم شیجیاژوانگ اور برایت چین خداحافظی کرد. در این مراسم افشین قطبی به همراه بسیاری از هواداران اشک ریختند.