گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

حرکتی جالب برای رساندن توپ به داور

مسئولین برگزار کننده فینال جام ملت های اروپا بین پرتغال و هلند از ماشین کنترلی برای رساندن توپ به داور برای شروع بازی استفاده کردند.