گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تست VAR در ایران با حضور فغانی

مسئولان داوری فوتبال ایران آزمایش اولیه کمک داور ویدئویی را با حضور داور بین‌المللی فوتبال کشورمان در ورزشگاه دستگردی برگزار کردند.