گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

برگزیت و خسارت به اقتصاد آلمانی‌ها

۳۵ درصد شرکت‌های آلمانی اعلام کردند؛ در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سرمایه گذاری هایشان در این کشور تجدیدنظر خواهند کرد.