گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بازگشت باشکوه نیمار با یک قیچی برگردان زیبا

نیمار در بازگشت به ترکیب پاریسن ژرمن موفق شد تک گل ۳ امتیازی تیمش مقابل استراسبورگ در هفته پنجم لوشامپیونه را در دقیقه ۹۲ با یک قیچی برگردان زیبا به ثمر برساند.