گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

انفجار در سانتریفیوژهای نطنز

قسمت هشتم مستند خارج از دید۲ با موضوع "نفوذ"و انفجار در سانتریفیوژهای نطنز