گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

المپیک ۲۰۲۰ توکیو سبزترین المپیک دنیا

کشور ژاپن سعی دارد در روند برگزاری المپیک ۲۰۲۰ توکیو تا حد ممکن از کالاهای بازیافتی، وسایل ورزشی قابل جایگزینی و همین طور انرژی‌های سبز استفاده کند. بیش از ۵ هزار مدال این المپیک با استفاده از قطعات الکتریکی بازیافت شده از گوشی‌های تلفن همراه ساخته خواهند شد. همچنین برگزار کنندگان به دنبال تامین برق مورد نیاز المپیک از انرژی‌های تجدید پذیر هستند. ۹۹ درصد از کالاهای مورد استفاده در بازی‌های نیز بازیافتی خواهند بود.