گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اعتراض جهانی برای بازداشت فوتبالیست بحرینی

فوتبالیست بحرینی که به استرالیا پناهنده شده و در سفری به تایلند بازداشت شده بود از دادگاه خواست او را به کشورش نفرستند.