گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اتفاقی عجیب در کنفرانس خبری کی‌روش

بلندگوی مزاحمی که که در حین کنفرانس خبری کی‌روش روشن می شد و صحبت های او را قطع می کرد!