گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آشنایی کامل با سیستم کمک‌داور ویدئویی VAR

حدود ۱ سال پیش کمیته اجرایی فیفا با اکثریت آرا در زوریخ، در خصوص استفاده از سیستم تکنولوژی داوری در فوتبال تصمیم مثبت گرفت و بعد از آن برای اولین بار این سیستم در جام جهانی روسیه استفاده شد.