گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آخرین وضعیت شکایت استقلال در پرونده سوپرجام

امیر حسین فتحی سرپرست باشگاه استقلال با حضور در برنامه«ورزشگاه» توضیحاتی را درباره پرونده سوپرجام ارائه داد.