گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

آخرین وضعیت شکایت استقلال در پرونده سوپرجام

امیر حسین فتحی سرپرست باشگاه استقلال با حضور در برنامه«ورزشگاه» توضیحاتی را درباره پرونده سوپرجام ارائه داد.