واکنش رضارشیدپور به طرح پیش‌فروش خودرو - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

واکنش رضارشیدپور به طرح پیش‌فروش خودرو

با انتشار خبر ایران خودرو مبنی بر اینکه از هفته اینده طرح پیش فروش خودرو اغاز می شود اما هیچگونه اطلاعی از نوع خودرو میزان قیمت قطعی منتشر نشده است