گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

گجت کوچکی که آلاینده های آب را شناسایی می کند

یک دستگاه قابل حمل ابداع شده که نشان می دهد آب قابل آشامیدن است یا خیر. این دستگاه که TestDrop نام دارد، توسط شرکت Lishtot ساخته شده و به اندازه یک جاسوئیچی است. هنگامیکه دستگاه درون آب فرو رود، مواد آلاینده مانند سرب، باکتری ای کولای و آفت کش ها را ردیابی می کند. برای این منظور از فناوری میدان های مغناطیسی استفاده شده است. مواد آلاینده در میدان های مغناطیسی اختلال ایجاد می کنند. دستگاه می تواند مواد مختلف از صابون گرفته تا بزاق دهان را در آب ردیابی کند و اطلاعات به دست آمده را به یک اپلیکیشن ارسال کند.