گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

گجتی که آب آلوده را قابل آشامیدن می کند

نوعی نی اختراع شده که آب آلوده را قابل آشامیدن می‌کند. نی مذکور Lifestraw نام گرفته و چند لوله فیلتر کوچک دارد. این لوله‌های کوچک باکتری و مواد آلاینده را از آب می زدایند. به این ترتیب فرد می‌تواند با استفاده از این نی آب هر جویبار، دریاچه یا رودخانه ای را به راحتی بنوشد. جالب آنکه این نی به عنوان ابزاری برای مواقع اضطراری ابداع شده که می‌تواند پس از بلایای طبیعی مانند سیل و تندباد، آب‌های آلوده را فیلتر کند. در حال حاضر از این ابزار در کشورهای در حال توسعه استفاده می‌شود.