گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پیک موتوری‌های نسل آینده

یکی از موثرترین اختراعات قرن اخیر، عملی شدن ایده پیک موتوری بود که کمک زیادی به افراد در صرفه جویی زمان و... کرد. با گذشت زمان ارسال وسایل و سفارشات به شیوه های گوناگون انجام شد و پیش بینی می شود در آینده شاهد شیوه هایی نوین برای انقال لوازم و تجهیزات به نقاط مختلف باشیم.