گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پنالتی زدن جهرمی به ربات دروازه‌بان

آذری جهرمی وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: دروازه بان الکترونیکی در حاشیه باکوتل۲۰۱۸/ از ربات دروازه‌بانی رونمایی شد که با استفاده از دوربینهای پردازش تصویر و یک موتور پرسرعت، ضمن تشخیص جهت توپ، اجازه ورود توپ به دروازه را نمی‌داد. شاید برای لحظاتی که نظاره‌گر عملکرد آن بودم، بیش از چهل ضربه‌ی گوناگون را شناسایی و دفع کرد.