گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

وصله تزریقی که بافت قلب را ترمیم می کند

محققان دانشگاه تورنتو یک وصله تزریقی ابداع کرده اند که به ترمیم بافت قلب کمک می کند. بیشتر اوقات جراحی قلب به بافت این عضو بدن آسیب می رساند و همین امر ریسک جراحی قلب باز را افزایش می دهد. اما اکنون یک وصله قابل تزریق ابداع شده که به وسیله سوزنی کوچک روی بافت قرار می گیرد و نیازی به جراحی نخواهد بود. این وصله با کمک سلول های پوست انسان ساخته می شود و در مرحله بعد طوری برنامه ریزی می شود تا به شکل یک وصله کوچک از بافت قلب درآید. وصله مذکور بافت قلب را احیا می کند و عملکرد این عضو را بهبود می بخشد.