گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

واقعیت افزوده آینده تغییرات آب و هوایی را نشان می دهد

یکی از موارد استفاده واقعیت افزوده، علاوه بر بازی‌های رایانه‌ای، در برنامه‌های مختلف آموزشی و تحقیقاتی است. در همین راستا کانال تلویزیونی آب و هواشناسی (Wearher Channel) در آمریکا از این فناوری استفاده کرده تا تأثیرات احتمالی تغییرات آب و هوایی را نشان دهد. در این برنامه در بخشی از ویدئو که به تغییرات آب و هوایی می‌پردازد مجری برنامه با کمک واقعیت افزوده به تماشاچیان نشان می‌دهد در شهر چارلستون (ایالت کارولینای جنوبی) چه اتفاقی می‌افتد.