گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

هواپیمای حمل هواپیما

هواپیمای غول پیکر سوپر گوپی (Aero Spacelines Super Guppy) که در ترابری سازمان هوایی ناسا فعالیت می‌کند.