گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نسل جدید باطری، شارژ در ۲۰ ثانیه

نسل جدید باطری که Super Capacitor نام گرفته نوعی از باطری است که ترکیبی از باطری و خازن است و در ۲۰ ثانیه شارژ می شود.