گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مراسم رونمایی از سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک

سعید نمکی وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از سامانه نسخه نویسی الکترونیک گفت: با اجرای این سامانه می‌توانیم همه مصارف، هزینه‌ها و تجویزها را کنترل کنیم و شفافیتی در حوزه سلامت ایجاد می‌شود.