گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مانور دیدنی جنگنده میگ ۲۹ در آسمان

یکی از محبوب ترین جنگنده های روسی، جنگنده میگ ۲۹ است که ایران هم تعدادی از این جنگنده در اختیار دارد. در فیلم ذیل مانوری زیبا از این جت جنگی در آسمان را مشاهده می کنید.