گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

لباسی که سلامت ورزشکاران را رصد می کند

به تازگی از فناوری جی پی اس برای کمک به ورزشکاران استفاده می‌شود. درهمین راستا سیستمSTATS ابداع شده که به مربیان اجازه می‌دهد ۱۰۰ بازیکن را به طور واقعی رصد کنند. جالب آنکه ورزشکاران برای استفاده از این سیستم لازم نیست تجهیزات و وسایل زیادی با خود حمل کنند. بلکه فقط کافی است آنها یک لباس حامل حسگر جی پی اس را به تن کنند. این لباس مجهز به حسگر ضربان قلب نیز است. مربیان می‌توانند بیش از ۳۰۰ پارامتر را برای تعیین سلامتی و آمادگی جسمانی هر بازیکن بررسی کنند.