گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

فیلم خودروی پرنده با بال های تاشو

یک خودروی پرنده ساخته شده که بال های تاشو دارد و می تواند با سرعت ۱۰۷ مایل برساعت پرواز کند. شرکت ترافیگورا خودروی پرنده ای ساخته که سال آینده به بازار می آید.