گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

عملکرد حیرت انگیز رنگ‌های رسانا

رنگ‌هایی با قابلیت انتقال جریان الکتریکی تولید شده است که در صورت فراگیر شدن، می‌تواند تحول بزرگی در ارتباطات برقی ایجاد کند.