گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

طلا از کجا آمده است؟

آیا می دانستید که طلا فوق زمینی است؟ بجای پدید آمدن از پوسته سنگی سیاره ما در واقع در فضا ساخته شده و بدلیل انفجارات ستاره ای معروف به ابرنواختر در زمین وجود دارند.