گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سنگ نوشته‌هایی در مصر که به وجود فرازمینی‌ها قوت می‌بخشد

از دیرباز تاکنون وجود فرازمینی ها برای بشر جذاب و قابل تامل بوده است اما دانشمندان و محققان هر از گاهی به نتایج علمی و یا آثار تاریخی بر می خوردند که به وجود فرازمینی ها قوت می بخشد. برخی محققان با مطالعه بر روی سنگ نوشته های مصر باستان، اشکالی را پیدا کرده اند که گمان می کنند این اشکال می تواند ارتباطی با موجودات بیگانه داشته باشد.