گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ساعت هوشمندی که فشار خون را اندازه می گیرد

شرکت ژاپنی «اومرون» (Omron) از نخستین ساعت مچی هوشمند رونمایی کرده که قادر به اندازه گیری فشار خون است. این گجت در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی رونمایی شده و Heart Guide نام دارد. ساعت هوشمند مذکور ضربان قلب و کیفیت خواب کاربر را طی شبانه روز رصد می کند. همچنین می تواند فشار خون افراد را در زمان بیداری فرد اندازه گیری کند.