گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

رونمایی از بوگاتی ۲۵۰ میلیارد تومانی در نمایشگاه ژنو

اخیرا یک بوگاتی در نمایشگاه ژنو ۲۰۱۹ رونمایی شد که قیمت آن ۱۶.۷ میلیون یورو، یعنی تقریبا معادل ۲۵۰ میلیارد تومان می باشد.