گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

رباتی که هر گیاهی را آفتابگردان می‌کند

محققان دانشگاه ام آی تی روی توسعه هماهنگی ربات‌ها با گیاهان کار می‌کنند. ربات تازه ساخته شده، گیاه را قادر می‌سازد تا از نور کافی برخوردار شود. محققان در تلاش هستند تا مرز کارهایی که یک گیاه می‌تواند انجام دهد را گسترش دهند.