گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

رباتی برای از بین بردن علف‌های هرز

یک ربات دستیار کشاورز ساخته شده است که علف‌های هرز را شناسایی می‌کند و آنها را از بین می‌برد. این ربات انرژی خود را از نور خورشید دریافت می‌کند و با استفاده از سیستم موقعیت یاب و دوربین، می‌تواند کار خود را هر روز هفته انجام دهد.