گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

حرفه‌ای ترین روش جداسازی دانه‌های ذرت

ستگاه نسبتا کوچک و سبکی تولید شده است که به کمک آن می‌تواند دانه‌های ذرت را به راحتی جداسازی کرد. این دستگاه با نیروی انسانی کار می‌کند و تمام دستی است.